| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Nota legal

Nota legal i política de privacitat

Informació general del lloc web de l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau i dels seus continguts

L’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau) té la seva seu electrònica a l'adreça http://www.iibsantpau.cat, sens perjudici que hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir a continguts i serveis prestats per l'IIB Sant Pau.

La finalitat del lloc web respon a la missió de l’IIB Sant Pau d’obrir-se a la societat per donar a conèixer la seva activitat investigadora. En aquest sentit, aquesta seu electrònica vol facilitar la interacció amb la ciutadania.


Informació general

En compliment del previst a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem de les dades identificatives de la seu de l’IIB Sant Pau:

Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau
Pavelló de Sant Frederic, planta 1
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona


Propietat intel·lectual

L’accés al lloc web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’ús del mateix.

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://www.iibsantpau.cat (imatges, sons, textos, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre) són de titularitat exclusiva de l’IIB Sant Pau o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals s’ha autoritzat el seu ús, i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. Per tant, queda prohibida qualsevol reproducció (excepte per a ús privat), distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre utilització dels continguts sense l’autorització expressa i per escrit, que caldrà sol·licitar per escrit al Departament de Comunicació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Així, l’accés als continguts d’aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, suport o col·laboració amb l’entitat.

L’accés al web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.
El present web queda sotmès al que hi ha establert al respecte a la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per pronunciar-se sobre qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest web.


Protecció de dades de caràcter personal


En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d’aquest web, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.

L’IIB Sant Pau només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries, i en cap cas se cediran a tercers ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a l’establerta. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, us podeu adreçar a:

Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau
Pavelló de Sant Frederic, planta 1
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona


Navegació

El sistema de navegació d'aquest lloc web recull, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de l’IIB Sant Pau.

En la seva seu electrònica, l’IIB Sant Pau no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes.

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.